Author Archives: lehongphong

Viện Inches bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường “Di sản Kiến trúc Đình làng Trung Bộ và mô hình hoá trong nhiên cứu, đào tạo kiến trúc”

Ngày 26/3/2021 Trường Đại học Văn Lang quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Di sản Kiến trúc Đình làng Trung Bộ và mô hình hoá trong nghiên cứu, đào tạo kiến trúc” do TS. KTS Ngô Minh Hùng làm chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu xếp loại tốt với…

Khảo sát và nghiên cứu giữa Viện Inches (VLU) và Sở TN & MT (UBND Tỉnh An Giang)

Ngày 22/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh An Giang kết hợp với Viện Inches tiến hành khảo sát các khu đô thị ven sông thành phố Long xuyên, nhằm đưa ra các nghiên cứu về biến đổi khí hậu đối với đô thị ven sông tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang….

Khảo sát, tư vấn Dự án “Nghiên cứu khảo cổ, và Quy hoạch kiến trúc khu đô thị Nhơn Hội, Bình Định”

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá và Phát triển đã có chuyến thực địa, khảo sát tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nhằm nghiên cứu và xây dựng dự án Đô thị Thông Minh tại đây. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, dẫn đến tình trạng mất…

Hội thảo khai mạc Workshop Việt – Ý “Bảo tồn di sản và phát triển kinh tế” tại Trường Đại học Văn Lang

(P.TS&TT – Văn Lang, 04/9/2019) – Sáng ngày 03/9/2019, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Ngày thiết kế Ý tại Việt Nam 2019” và hướng đến Diễn đàn giáo dục Italia – Việt Nam (tháng 10/2019) do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Lãnh sự…

Hội thảo khoa học quốc tế “Thành phố thông minh – sáng tạo: Nhận diện thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh”

(P. TS&TT – Văn Lang, 10/4/2019) – Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Trường Đại học Văn Lang trong hội nhập quốc tế”, hôm nay, Tiểu ban Kiến trúc – Quy hoạch bước vào 2 phiên làm việc chính thức (sáng – chiều). TIỂU BAN KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH THÀNH PHỐ THÔNG MINH –…

Tranformation of build curtural herigate in old SAIGON (HO CHI MINH CITY), VIETNAM

TS. KTS Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Abstract: Saigon was founded by the army commander Nguyen Huu Canh in the seventeenth century. It became the capital of the French colony of Cochin-China in 1883, part of French Indochinese Union which lasted until 1945, and the capital of…

Community – based behaviour towards affordances in conservation of HANOI old quarter in the VIETNAM context

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Abstract: The 36 Old Street Quarter is a downtown area of Hanoi City, which has over 1000 years old and contains such traces of history and architecture. The grid structure gives it a significant character that is a part of…

A model of reforming institutional Struture to managerment open- space in HANOI City, VIETNAM

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Abstract: A new Hanoi city had been expanded over 3,300km2, which merged the old Hanoi with Ha Tay province and parts of Vinh Phuc and Hoa Binh provinces from August 1, 2008. After more than 10 emerge years, the population…

Sài gòn xưa – Một thương hiêu Viễn Đông giai đọan cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển PGS. TS. Hoàng Minh Phúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Tóm tắt: Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam thiết lập chính quyền, lập phủ Gia Định và xác lập chủ…

Giám tuyển mỹ thuật Việt Nam những gợi mở trong bối cảnh quốc tế

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Curator (giám tuyển) được định nghĩa theo từ điển Cambridge (tra cứu tháng 10/2020) chỉ rõ là người có trách nhiệm trong phòng chức năng của bảo tàng, thư viện hay nơi mà các đối tượng/ sản phẩm…