Bộ Xây dựng Tổ chức Nghiệm thu nhiệm vụ đề tài của Viện INCHES

Chiều ngày 13/12/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa carbon; đánh giá thí điểm cho 2 đô thị ở Việt Nam”, do TS. KTS. Ngô Minh Hùng (Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển, INCHES), trường Đại học Văn Lang làm Chủ nhiệm. Hội đồng do Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái – làm Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Chủ tịch Hội đồng – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái phát biểu tại cuộc họp

Chủ nhiệm đề tài đang báo cáo

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS.KTS. Ngô Minh Hùng đã báo cáo những nghiên cứu mới về mô hình đô thị trung hòa carbon và đánh giá thí điểm cho 2 đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Từ kết quả khảo sát, phân tích đánh giá, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành Báo cáo tổng kết, trong đó đề xuất Khung tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị trung hòa carbon tại Việt Nam dựa trên các bộ tiêu chí về phát triển bền vững, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị xanh, chương trình môi trường của UNEP, chỉ tiêu phát triển đô thị quốc gia.

Để phát triển đô thị trung hòa carbon tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung để làm cơ sở xây dựng đô thị trung hòa carbon cho các văn bản pháp quy như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc, Nghị quyết về Phân Loại đô thị, Nghị định về quản lý cây xanh đô thị…

Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá cao công sức, tính chuyên nghiệp của nhóm trong quá trình thực hiện các yêu cầu theo hợp đồng. Ngoài ra, Hội đồng còn nhận định báo cáo tổng kết được thực hiện khá công phu, có tính khoa học cao, và đưa ra những đề xuất, kiến nghị thiết thực để cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách về quản lý, phát triển đô thị trung hòa carbon tại Việt Nam.

Hội đồng còn góp ý, Nhóm cần làm rõ khái niệm đô thị trung hòa carbon vì đây là mô hình đô thị còn mới lạ tại Việt Nam; nên đưa ra gợi ý các nhóm định hướng chính sách chiến lược trong phát triển đô thị trung hòa carbon và khuyến nghị các đô thị áp dụng các nhóm định hướng phù hợp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Quốc Thái tổng hợp ý kiến đóng góp của các Phản biện, thành viên Hội đồng, bổ sung một số góp ý và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của Nhiệm vụ, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn, nghiệm thu nhiệm vụ của Bộ Xây dựng thống nhất và đưa ra số điểm đánh giá với kết quả đạt loại KHÁ.

 Tổng hợp: QVS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *