Category Archives: Đào tạo

Khóa học phong thủy nâng cao “áp dụng trong nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại”

Tiếp nối sự thành công của 02 KHÓA HỌC “PHONG THỦY ÁP DỤNG CHO NHÀ Ở” và “PHONG THỦY ÁP DỤNG TRONG VĂN PHÒNG”, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển đã triển khai KHOÁ HỌC PHONG THỦY NÂNG CAO “ÁP DỤNG TRONG NHÀ Ở, VĂN PHÒNG VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI”…

Khóa học phong thủy cho tư gia nhà ở

Tiếp nối sự thành công của KHÓA HỌC “PHONG THỦY ÁP DỤNG TRONG VĂN PHÒNG”. Ngày 12 – 14/3/2021, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển (INCHES) đã tổ chức thành công Khóa học Phong Thủy (2) – Áp dụng cho Nhà Ở. Trong phong thủy dương trạch, nhà ở chiếm một…

Khóa học phong thủy thực hành cho văn phòng

Ngày 19 -20/12/2020 Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá và Phát triển (INCHES) đã tổ chức thành công Khoá học Phong thuỷ (1) – Áp dụng cho Văn phòng và Cơ sở Thương mại. Viện Trưởng TS. KTS Ngô Minh Hùng phát biểu khai giảng khoá học Đối với những người yêu thích tin…