Category Archives: Khoa học và công nghệ

Công tác thực hiện dự án của Hội đồng Anh

Trước những thách thức trong việc cung cấp sản phẩm nông nghiệp trong đại dịch Covid-19 đã mang lại ý tưởng về việc thích ứng một hệ thống trang trại đứng tự động hóa cao cho bối cảnh đô thị. Dự án mang tên “Khả năng chống chịu Đô thị trong Nông nghiệp thông qua…

Bộ Xây dựng Tổ chức Nghiệm thu nhiệm vụ đề tài của Viện INCHES

Chiều ngày 13/12/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa carbon; đánh giá thí điểm cho 2 đô thị ở Việt Nam”, do TS. KTS. Ngô Minh Hùng (Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển,…

Viện INCHES tham gia Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022

Ngày 16/11/2022, Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển (INCHES), tham gia Hội nghị đô thị toàn quốc 2022. Hội nghị được tổ chức bởi Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị…

Tranformation of build curtural herigate in old SAIGON (HO CHI MINH CITY), VIETNAM

TS. KTS Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Abstract: Saigon was founded by the army commander Nguyen Huu Canh in the seventeenth century. It became the capital of the French colony of Cochin-China in 1883, part of French Indochinese Union which lasted until 1945, and the capital of…

Community – based behaviour towards affordances in conservation of HANOI old quarter in the VIETNAM context

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Abstract: The 36 Old Street Quarter is a downtown area of Hanoi City, which has over 1000 years old and contains such traces of history and architecture. The grid structure gives it a significant character that is a part of…

A model of reforming institutional Struture to managerment open- space in HANOI City, VIETNAM

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Abstract: A new Hanoi city had been expanded over 3,300km2, which merged the old Hanoi with Ha Tay province and parts of Vinh Phuc and Hoa Binh provinces from August 1, 2008. After more than 10 emerge years, the population…

Sài gòn xưa – Một thương hiêu Viễn Đông giai đọan cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển PGS. TS. Hoàng Minh Phúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Tóm tắt: Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam thiết lập chính quyền, lập phủ Gia Định và xác lập chủ…

Giám tuyển mỹ thuật Việt Nam những gợi mở trong bối cảnh quốc tế

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Curator (giám tuyển) được định nghĩa theo từ điển Cambridge (tra cứu tháng 10/2020) chỉ rõ là người có trách nhiệm trong phòng chức năng của bảo tàng, thư viện hay nơi mà các đối tượng/ sản phẩm…

Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc đông dương ở Sài Gòn xưa

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Diện mạo của “Hòn ngọc viễn Đông” Sài Gòn xưa mang những nét đặc trưng riêng, một phần quan trọng nhờ vào nghệ thuật trang trí công trình kiến trúc là kết tinh của văn hoá phương Tây…

Xu hướng thiết kế quản lý không gian đo thị tại Việt Nam

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Những đô thị mới trên thế giới dần hướng tới sự phát triển ngày càng hoàn chỉnh và bền vững hơn qua các mô hình và giải pháp phục vụ cộng đồng và xã hội. Các xu thế…