Category Archives: Trong nước

Sài gòn xưa – Một thương hiêu Viễn Đông giai đọan cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển PGS. TS. Hoàng Minh Phúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Tóm tắt: Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam thiết lập chính quyền, lập phủ Gia Định và xác lập chủ…

Giám tuyển mỹ thuật Việt Nam những gợi mở trong bối cảnh quốc tế

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Curator (giám tuyển) được định nghĩa theo từ điển Cambridge (tra cứu tháng 10/2020) chỉ rõ là người có trách nhiệm trong phòng chức năng của bảo tàng, thư viện hay nơi mà các đối tượng/ sản phẩm…

Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc đông dương ở Sài Gòn xưa

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Diện mạo của “Hòn ngọc viễn Đông” Sài Gòn xưa mang những nét đặc trưng riêng, một phần quan trọng nhờ vào nghệ thuật trang trí công trình kiến trúc là kết tinh của văn hoá phương Tây…

Xu hướng thiết kế quản lý không gian đo thị tại Việt Nam

TS. KTS. Ngô Minh Hùng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Những đô thị mới trên thế giới dần hướng tới sự phát triển ngày càng hoàn chỉnh và bền vững hơn qua các mô hình và giải pháp phục vụ cộng đồng và xã hội. Các xu thế…

Thành hồ ở phú yên và các mối liên hệ với các di tích chămpa

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Thành Hồ ở Phú Yên được biết đến đầu tiên trong cuốn “Đại Nam nhất thống chí” với cái tên thành cổ An Nghiệp. Thành Hồ đóng một vai trò như là trung tâm quyền lực về kinh tế,…

Quá trình chuyển đổi tôn giáo của nguwoif chăm tại Ninh Thuận ngày nay

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển   Tóm tắt: Bài báo giới thiệu chung việc chuyển đổi tôn giáo trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, đặc biệt là trong những năm gần đây; chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến những thay đổi trong…

Về nghệ thuật phật giáo của Ấn Độ

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Thông qua góc nhìn về nghệ thuật học, bài viết giới thiệu về nghệ thuật Phật giáo của Ấn Độ, từ điêu khắc đến kiến trúc, qua đó cho thấy nền nghệ thuật Ấn Độ không chỉ có giáo…

Kiến trúc đình làng Huế và những vấn đề bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện nay

KTS. Ngô Minh Hùng ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình…

Mô hình hóa 3D di sản kiến trúc trong công tác đào tạo kiến trúc (trường hợp đình dương nổ tại Huế)

KTS. Ngô Minh Hùng ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình…