Category Archives: Đề tài và dự án nghiên cứu

Bộ Xây dựng Tổ chức Nghiệm thu nhiệm vụ đề tài của Viện INCHES

Chiều ngày 13/12/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa carbon; đánh giá thí điểm cho 2 đô thị ở Việt Nam”, do TS. KTS. Ngô Minh Hùng (Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển,…