Category Archives: Khoa học và công nghệ

Thành hồ ở phú yên và các mối liên hệ với các di tích chămpa

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Thành Hồ ở Phú Yên được biết đến đầu tiên trong cuốn “Đại Nam nhất thống chí” với cái tên thành cổ An Nghiệp. Thành Hồ đóng một vai trò như là trung tâm quyền lực về kinh tế,…

Quá trình chuyển đổi tôn giáo của nguwoif chăm tại Ninh Thuận ngày nay

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển   Tóm tắt: Bài báo giới thiệu chung việc chuyển đổi tôn giáo trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, đặc biệt là trong những năm gần đây; chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến những thay đổi trong…

Về nghệ thuật phật giáo của Ấn Độ

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Thông qua góc nhìn về nghệ thuật học, bài viết giới thiệu về nghệ thuật Phật giáo của Ấn Độ, từ điêu khắc đến kiến trúc, qua đó cho thấy nền nghệ thuật Ấn Độ không chỉ có giáo…

Kiến trúc đình làng Huế và những vấn đề bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện nay

KTS. Ngô Minh Hùng ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình…

Mô hình hóa 3D di sản kiến trúc trong công tác đào tạo kiến trúc (trường hợp đình dương nổ tại Huế)

KTS. Ngô Minh Hùng ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình…