Category Archives: Tạo đàm & hội thảo khoa học

HỘI THẢO “LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG?”

Sáng ngày 02/02/2023, tại Trường Đại học Văn Lang phối hợp với chuyên gia/nhà nghiên cứu TS. Nguyễn Đức Hiệp thuộc Sở Kế hoạch và Môi trường bang New South Wales (Úc) tổ chức hội thảo “Làm thế nào để thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đáng sống?”. Đến dự có Ban…

Viện INCHES tham gia Hội nghị Đô thị Toàn quốc 2022

Ngày 16/11/2022, Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển (INCHES), tham gia Hội nghị đô thị toàn quốc 2022. Hội nghị được tổ chức bởi Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị…

HỘI THẢO KHOA HỌC: ĐÔ THỊ TRUNG HÒA CÁC-BON ĐÁNH GIÁ THÍ ĐIỂM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TP. ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 30/09/2022, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá tiêu chí và chính sách liên quan đến mô hình giảm thải KNK trong đô thị trung hòa Các-bon tại Việt Nam” thuộc đề tài “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon:…