Giám tuyển mỹ thuật Việt Nam những gợi mở trong bối cảnh quốc tế

TS. KTS. Ngô Minh Hùng

Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển

Tóm tắt: Curator (giám tuyển) được định nghĩa theo từ điển Cambridge (tra cứu tháng 10/2020) chỉ rõ là người có trách nhiệm trong phòng chức năng của bảo tàng, thư viện hay nơi mà các đối tượng/ sản phẩm nghệ thuật, khoa học hay từ quá khứ được tuyển tập (hay) là người tổ chức và chuẩn bị buổi trình diễn nghệ thuật (hoặc những loại hình được quan tâm). Theo Raluca Cernei (2014), trong thế kỷ trước, mỹ thuật đã trải qua những thay đổi lớn cho thấy nghệ thuật tạo nên qua các hình thức tranh vẽ, tranh ghép, graffiti tới media (video, âm thanh, số hoá), rồi đến sắp đặt đang diễn ra. Mỹ thuật di chuyển từ trong những bức tường bảo tàng ra phố và được công chúng trải nghiệm trực tiếp nhiều hơn. Tác phẩm mỹ thuật đã có sự dịch chuyển từ thế giới thượng lưu và ngày càng gần gũi cộng đồng hơn, có thể tìm thấy giữa họ để rồi trở thành những hoạt động diễn ra hàng ngày chứ không còn chỉ là những sự kiện hay nơi tổ chức đặc biệt.

Từ khoá: giám tuyển, mỹ thuật, bối cảnh quốc tế

Thông tin chung

Thể loại Kỷ yếu Hội thảo “Thực trạng và Giải pháp Phát triển đội ngũ giám tuyển Mỹ thuật Việt Nam”
Năm xuất bản 2020
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *