Cơ cấu tổ chức

 

VIỆN TRƯỞNG

TS. KTS NGÔ MINH HÙNG

Ông Ngô Minh Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Tiến sĩ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Deakin, Úc. Ông có hơn 23 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thiết kế xây dựng và nhiều bài báo nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín tại Việt Nam và Thái Lan. Ngoài ra, ông Hùng cũng có nhiều công trình kiến trúc và quy hoạch đáng chú ý như Quy hoạch khu Đô thị Đông Sài Gòn, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Quy hoạch và thiết kế khu ở cao tầng Đông Á, Quy hoạch xây dựng vùng Trung Du Miền núi Bắc Bộ, v.v.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. KTS ĐỖ PHÚ HƯNG

Ông Đỗ Phú Hưng (Tiến sĩ, Kiến trúc sư) tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, ông không chỉ giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM mà còn tham gia vào nhiều chương trình đào tạo cấp Bộ. Ông còn tham gia nhiều dự án nghiên cứu, cuộc thi trong nước và quốc tế về quy hoạch và xây dựng đô thị. 

PHÒNG HÀNH CHÍNH

 

PHÒNG CHỨC NĂNG

ThS. QUẢNG VĂN SƠN

Phụ trách Nghiên cứu khoa học & Phát triển

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG