Chiến lược và kế hoạch

1.1.  CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG.

  • Nghiên cứu bảo tổn di sản văn hoá (kiến trúc và đô thị) tại khu vực phía Nam (từ Thừa Thiên Huế trở vào Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận)
  • Nghiên cứu phát triển đô thị khu vực, vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp cụ thể, chuyên ngành liên quan khác.


1.2. 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TT Kế hoạch hoạt động Năm
    2021 2022 2023 2024 2025
1 Dự án: Số hóa di sản nghệ thuật âm nhạc và múa dân gian người dao ở quảng ninh, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng ·           ·           ·              
2 Dự án: Con đường Gốm di sản Biên Hoà, Đồng Nai ·           ·           ·              
3 Đề tài: Thiết kế Mỹ thuật trên gốm tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2015 đến nay ·                  
4 Nghiên cứu biểu tượng Chim lạc trong logo các doanh nghiệp ·                  
5 Quy hoạch phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Quảng Ngãi (thuộc đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)   ·           ·              
6 Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn (trong nước/ quốc tế) chuyên môn về bảo tồn di sản văn hoá, quy hoạch và phát triển đô thị, kiến trúc ·           ·           ·           ·           ·          
7 Tổ chức các Hội thảo chuyên đề ·           ·           ·           ·           ·          
8 Công bố các bài báo ISI, Scopus ·           ·           ·           ·           ·          
9 Các công việc do Nhà trường giao phó ·           ·           ·           ·           ·