Kiến trúc đình làng Huế và những vấn đề bảo tồn di sản trong bối cảnh hiện nay

KTS. Ngô Minh Hùng
ThS. Quảng Văn Sơn
Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển

Tóm tắt: Kiến trúc đình làng Việt Nam nói chung và đình làng Huế nói riêng, luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Trong đó, văn hóa, đặc điểm kiến trúc đình làng Huế đặc trưng là mảng mà bài viết chuyên sâu muốn giới thiệu. Qua nghiên cứu đình làng Huế (cấp Quốc gia) đòi hỏi những phương pháp, định hướng bảo tồn tích hợp theo Luật Di sản Văn hóa và tinh thần Nghị quyết 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII của Đảng năm 1998 và Luật Quy hoạch năm 2017.

Từ khóa: kiến trúc, đình làng Huế, bảo tồn.

Thông tin chung

Thể loại Tạp chí Quy hoạch Đô thị
Năm xuất bản 2020
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *