Quá trình chuyển đổi tôn giáo của nguwoif chăm tại Ninh Thuận ngày nay

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển

 

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu chung việc chuyển đổi tôn giáo trong cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận, đặc biệt là trong những năm gần đây; chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến những thay đổi trong cuộc sống của các tu sĩ Bàlamôn đã dẫn đến tình trạng chuyển đổi tôn giáo. Ngoài ra, bài viết còn dự báo xu hướng quá trình chuyển đổi tôn giáo trong cộng đồng người Chăm hiện nay.

Từ khóa: chuyển đổi tôn giáo, Bàlamôn, Tin Lành, người Chăm, Ninh Thuận

Thông tin chung

Thể loại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Năm xuất bản 2020
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *