Sài gòn xưa – Một thương hiêu Viễn Đông giai đọan cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

TS. KTS. Ngô Minh Hùng

Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển

PGS. TS. Hoàng Minh Phúc

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Tóm tắt: Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam thiết lập chính quyền, lập phủ Gia Định và xác lập chủ quyền của Đại Việt trên vùng đất mới và cùng với nhiều lớp cư dân từ nơi khác đến khai phá vùng đất Nam bộ. Kể từ đó, quá trình tụ cư và hội nhập văn hóa của người Việt, Hoa, Khmer với các dân tộc bản địa đã sinh sống lâu đời, tạo nên sự đa dạng văn hóa và nét nghệ thuật riêng biệt so với các nơi khác. Kiến trúc là một trong những loại hình nghệ thuật và mỗi công trình đều mang những giá trị lịch sử, văn hóa và dấu ấn văn minh của nhân loại. Sài Gòn không ngoại lệ!

Từ khóa: thương hiệu Viễn Đông, công trình kiến trúc, đô thị Sài Gòn

Thông tin chung

Thể loại Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Năm xuất bản 2021
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *