Thành hồ ở phú yên và các mối liên hệ với các di tích chămpa

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển

Tóm tắt: Thành Hồ ở Phú Yên được biết đến đầu tiên trong cuốn “Đại Nam nhất thống chí” với cái tên thành cổ An Nghiệp. Thành Hồ đóng một vai trò như là trung tâm quyền lực về kinh tế, văn hóa – xã hội, tôn giáo, chính trị trong khu vực. Cùng với thành Hồ, các di tích văn hóa Champa trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn khá nhiều, phần lớn đều là phế tích. Những năm gần đây nhiều tác giả nghiên cứu về thành Hồ nhưng chưa xem xét vị thế, mối quan hệ thành Hồ với văn hóa Champa, và khu vực lân cận (tiểu quốc Kauthara). Bằng góc nhìn khảo cổ học, bài viết sẽ trình bày tổng quan di tích thành Hồ ở Phú Yên và xem xét mối quan hệ với các di tích Champa trong khu vực thuộc tiểu quốc Kathaura – Champa ở miền Trung Việt Nam.

Từ khóa: thành Hồ ở Phú Yên; Khauthara – Champa; mối quan hệ; các di tích khác.

Thông tin chung

Thể loại Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang
Năm xuất bản 2020
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *