Về nghệ thuật phật giáo của Ấn Độ

ThS. Quảng Văn Sơn Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển

Tóm tắt: Thông qua góc nhìn về nghệ thuật học, bài viết giới thiệu về nghệ thuật Phật giáo của Ấn Độ, từ điêu khắc đến kiến trúc, qua đó cho thấy nền nghệ thuật Ấn Độ không chỉ có giáo lý hay nghi lễ tinh thần mà còn có một nền nghệ thuật Phật học hết sức đồ sộ.

Từ khóa: Nghệ thuật Phật giáo, Ấn Độ, điêu khắc, kiến trúc

Thông tin chung

Thể loại Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á
Năm xuất bản 2021
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *