Viện INCHES Báo cáo và Bảo vệ thành công đề cương: “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hoà Các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam”

Ngày 28/7/2021 Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá và Phát triển (INCHES) đã báo cáo Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ: “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hoà Các-bon; Đánh giá trí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam” do TS. KTS. Ngô Minh Hùng – Viện trưởng Viện INCHES làm chủ nhiệm đề tài. Đây là một trong những nhiệm vụ thực hiện năm 2021 thuộc đề án: “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030”.

Chủ trì cuộc họp: Thứ trưởng Lê Quang Hùng;

Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị;

Phó Chủ tịch Hội đồng: CN. Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; TS. Nguyễn Công Thịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;

Thư ký Hội đồng: ThS. Nguyễn Ngọc Quang – Chuyên viên Cục Phát triển Đô thị; ThS. Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Các uỷ viên Hội đồng: TS. Trần Thị Lan Anh – Phó Cục Trưởng Cục Phát triển Đô thị; PGS. TS. Vũ Thị Vinh – Hiệp hội các Đô thị Việt Nam; TS. Lương Quang Huy – Cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên & Môi trường; ThS. Lê Thanh Nhàn – Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Bộ giao thông vận tải; ThS. Lưu Linh Hương – Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật; Đại diện Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Đại diện Cục Quản lý và thị trường bất động sản;

Khách mời: Trung tâm thông tin và đại diện các đơn vị đề xuất.

TS. Ngô Minh Hùng đang báo cáo trước Hội đồng thẩm định đề tài: “Nghiên cứu mô hình đô thị trung hoà Các-bon; Đánh giá trí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam”

Đề tài với mục tiêu chung: Triển khai thực hiện nhiệm vụ số 10 và 13, Chương trình 4, Phụ lục II, Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu cụ thể: Đề xuất bộ tiêu chí đô thị trung hoà Các-bon; Các giải pháp hỗ trợ các đô thị trở thành đô thị trung hoà Các-bon; Áp dụng thí điểm cho một số khu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các thành viên nhóm đề tài

Tổng hợp: Ngân Hà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *