Viện Inches tham dự Hội thảo online “Digital Preservation and Education of Cultural Heritage: Asian – European Perspectives”

Thứ Năm, ngày 29/7/2021, vào lúc 14:00 – 16:00 giờ Việt Nam; 9:00 – 11:00 giờ Rome, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hoá và Phát triển đã tham dự Hội thảo online thông qua Zoom về “Bảo tồn kỹ thuật số và Giáo dục Di sản văn hóa: Những quan điểm từ Á – Âu”, do nhóm DPECH, UET, EGInA, CRACK Lab F4D và Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên, Việt Nam) đồng tổ chức tại. Hội thảo với mục đích cập nhật thông tin và chia sẻ thực tiễn số hóa bảo tồn và giáo dục di sản văn hóa ở Việt Nam, châu Á và châu Âu.

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, nhà văn hóa, giáo dục, sinh viên,… từ Việt Nam, châu Á, châu Âu và thế giới trao đổi ý tưởng, thực tiễn và thúc đẩy hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực.

Hội thảo “Bảo tồn kỹ thuật số và Giáo dục Di sản Văn hóa: Những quan điểm Á – Âu” (Nguồn: BTC Hội thảo)

Khai mạc Hội thảo là phát biểu của Bà Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thái Nguyên phát biểu mở đầu Hội thảo (Nguồn: BTC Hội thảo)

Hội thảo có 3 phiên chính và 12 bài tham luận

  • Phiên 1:  Digital Preservation and Education of Cultural Heritage, perspectives from Vietnam and Asia”. Bảo tồn Kỹ thuật số và Giáo dục Di sản Văn hóa, những quan điểm từ Việt Nam và Châu Á. Chủ tọa: Altheo Valentini – Tổng Giám đốc, EGInA; Lữ Thị Thanh Lê – Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Việt Nhật.
  • Phiên 2: Digital Preservation and Education of Cultural Heritage, perspectives from Europe”. Bảo tồn Kỹ thuật số và Giáo dục Di sản Văn hóa, những quan điểm từ Châu Âu. Chủ tọa: Lê Thanh Hà – Trưởng phòng HMI Lab và Paolo Russo – Chủ tịch CRHACK Lab Foligno 4D.
  • Phiên 3: “Digital Preservation and Education of Cultural Heritage, prospects for upcoming initiatives and collaborations”. Bảo tồn Kỹ thuật số và Giáo dục Di sản Văn hóa, triển vọng cho các sáng kiến và những hợp tác sắp tới.

Bài tham luận 4: “Số hóa hiện vật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bằng phương pháp đo ảnh”

được trình bày bởi Ondris Pui – Đại học RMIT Việt Nam 

Bài tham luận 8: “Giới thiệu về các hoạt động của EGInA và Europeana trong việc bảo tồn kỹ thuật số và giáo dục di sản văn hóa”

được trình bày bởi Altheo Valentini – Tổng Giám đốc tại EGInA, Đồng chủ tịch tại Cộng đồng Giáo dục Europeana 

Bài tham luận 12: “Thử thách tượng đài kỹ thuật số” được trình bày bởi Paolo Russo – Chủ tịch CRHACK Lab Foligno 4D, Ý.

Giorgia Marchioni – Giám đốc Phòng thí nghiệm, Phòng thí nghiệm CRHACK Foligno 4D, Ý 

Hình ảnh các diễn giả và người tham dự hội thảo thông qua Zoom (Nguồn: BTC Hội thảo)

Ông Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Lab Tương tác Người máy & Altheo Valentini, Tổng Giám đốc EGInA, Đồng Chủ tịch Cộng đồng Giáo dục Europeana đã bế mạc buổi tọa đàm và chia sẻ thông tin các hoạt động sắp tới. Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra các cơ hội hợp tác và bổ sung nhiều kiến thức mới. Ngoài ra, hội thảo còn chia sẻ  những thông tin hữu ích về thực tiễn số hóa bảo tồn và giáo dục di sản văn hóa ở Việt Nam, châu Á và châu Âu.

Tổng hợp: Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *