VIỆN INCHES THAM GIA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ THƯỜNG NIÊN

Chiều ngày 06/2/2023, tại Hội trường Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam (SISP), Bộ Xây dựng, tổ chức Đánh giá nghiệm thu cơ sở Nhiệm vụ thường niên theo chức năng năm 2022. Phía Viện SISP có TS. KTS. Lê Quốc Hùng, chủ trì hội đồng, tham gia hội đồng đánh giá còn có TS. KTS. Ngô Minh Hùng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển (INCHES), Trường Đại học Văn Lang. Hội đồng đã nghe báo cáo 05 nhiệm vụ chính mà Viện SISP thực hiện trong năm 2022, cùng với đó là góp ý của các thành viên để Viện SISP tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo cuối cùng theo yêu cầu đặt ra.

Một số hình ảnh của Hội đồng:

TH: QVS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *