VIỆN INCHES THAM GIA MẠNG LƯỚI THIẾT KẾ ĐÔ THỊ Ở SINGAPORE

Lần đầu tiên Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển (INCHES) tham gia mạng lưới thiết kế đô thị, đây là Hiệp hội hoạt động mạnh về mạng thiết kế đô thị và quy hoạch.

Thiết kế đô thị và quy hoạch luôn phản ứng kịp thời và luôn đưa ra giải pháp tốt nhất để hoạch định và hướng tới tương lai tốt đẹp. Các chuyên gia môi trường và di sản phải giải quyết những vấn đề phức tạp đến biến đổi khí hậu từng ngày đang diễn ra, lấy con người làm trung tâm tạo ra giá trị quan trọng. Đó là tâm nhìn mà mạng lưới thiết kế đô thị đặt mục tiêu hoạt động.

TS.KTS. Ngô Minh Hùng, Viện trưởng Viện INCHES, là chuyên gia bảo tồn di sản kiến trúc cổ, luôn trăn trở về cách quản lý, bảo tồn di sản kiến trúc, làm thế nào luôn được bảo tồn bền vững các công trình cổ. Đặc biệt là di sản kiến trúc tại Tp. HCM, nhằm góp phần bảo vệ di sản và cùng cộng đồng gìn giữ di sản này.

Tổng hợp: QVS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *