Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển ra mắt sách “Ilimo Campa từ khảo cổ học”.

Cuốn sách “Ilimo Campa từ khảo cổ học” được tập hợp từ 16 bài viết và được chia thành 2 nhóm: điêu khắc kiến trúc Champa (10 bài), văn hóa và thương mại Champa (6 bài). Chủ yếu tập trung vào văn hóa, khảo cổ học Champa, từ những bức tượng đến di tích, những nhận định mới về di vật, di tích thông qua tư liệu khảo cổ học. Những vấn đề liên quan đến tôn giáo, âm nhạc, giao lưu mậu dịch, đến những phát thảo hướng nghiên cứu mới về bảo tồn di sản văn hóa Champa một cách có hệ thống.

Di sản (Heritage) là giá trị tinh thần và vật chất của văn hóa thế giới hay một quốc gia, một dân tộc để lại. Di sản văn hóa (cultural heritage) là sản phẩm vật chất và tinh thần do con người hoặc thiên nhiên tạo ra trong quá khứ, có giá trị về lịch sử, văn hóa mà các thế hệ trước để lại cho các thế hệ sau. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể (ngôn ngữ, phong tục, tập quán, đạo đức, nghi lễ, tín ngưỡng, tôn giáo, luật pháp, văn học, âm nhạc v.v…) và di sản văn hóa vật thể (dấu tích vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa của các thời đại trước lưu truyền cho thời đại sau).

Ilimo Campa: là phiên âm latinh từ chữ Chăm, có nghĩa tiếng Việt là văn hóa Champa, một trong những nền văn minh đã có một quá trình tồn tại ở miền Trung Việt Nam (từ Quảng Bình đến Đồng Nai) từ năm 192 sau Công nguyên đến năm 1835, nhưng việc tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa Champa vẫn còn nhiều hạn chế.

Trân trọng giới thiệu!

Mọi chi tiết liên hệ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển (VLU-INCHES), Trường Đại học Văn Lang, Số 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Bình Thạnh, TPHCM, ĐT: 0907 631455

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *