Xu hướng thiết kế quản lý không gian đo thị tại Việt Nam

TS. KTS. Ngô Minh Hùng

Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa và Phát triển

Tóm tắt: Những đô thị mới trên thế giới dần hướng tới sự phát triển ngày càng hoàn chỉnh và bền vững hơn qua các mô hình và giải pháp phục vụ cộng đồng và xã hội. Các xu thế đô thị thế giới lan toả và ảnh hưởng đến quá trình đô thị hoá ở Việt Nam thời gian qua và

cho thấy một số vấn đề về đô thị và những “khoảng chênh/ vênh” nhất định. Với xu hướng quản lý không gian đô thị hiện đại hơn, một số dự án thiết kế mới ở Hà Nội, TP. HCM và tỉnh Đồng Nai được xem xét và chia sẻ trong bài viết lần này. Với hướng tư duy tiếp cận trong thiết kế quản lý không gian đô thị gần đây, những giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị này sẽ phần nào giúp ích cho quá trình phát triển đô thị tại các thành phố lớn ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Từ khóa: phát triển đô thị, thành phố hiện đại, thiết kế đô thị, cấp độ khác nhau

Thông tin chung

Thể loại Tạp chí Quy hoạch Đô thị
Năm xuất bản 2019
Ngôn ngữ gốc Tiếng Việt

Tài liệu tham khảo

Yêu cầu tài liệu đầy đủ

Để đọc toàn văn bài viết, vui lòng liên hệ *: v.inches@vanlanguni.edu.vn
ĐT: 028 7109 9229

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *